Jobbe | Yne

Yne er et selskap som satser på konsulentvirksomhet innenfor software-utvikling. Vi er laget av utviklere for utviklere. Grunnleggerne har tidligere jobbet i større konsulentselskap – og sett hva som fungerer og ikke. Yne ønsker ikke at det skal være noe skille mellom de ansatte, enten de jobber med administrative oppgaver eller er ute og fakturerer hos kunde. Her er vi en stor familie.

Vår strategi er å ha flinke konsulenter som også er glad i å sosialisere seg. Slik gjør vi kundene våre fornøyde, samt bygger et godt sosialt miljø innad i selskapet.

Som utvikler i Yne vil du bli del av et tett fellesskap med en flat struktur. Hos oss vil du kunne være med og forme et selskap i vekst. Vi ønsker å bygge opp selskapet med de rette personene, slik at vi sikrer et hyggelig og godt fellesskap.

Vil du være med og bygge fremtidens konsulentselskap?

Hvis man er klar til å ta ansvar og videreutvikle Yne får man mulighet til å være deleier. Det gjør at man får del i verdiskapningen som skapes etter hvert som yne vokser. Hos yne skal alle få en rettferdig del av kaka. Ta kontakt med oss for å høre mer.

Jobben er en stor del av livet vårt, og derfor ønsker vi at jobben skal være minst like gøy som alt annet her i livet. For oss skal kollegene være venner, og det skal være gøy å komme på jobb!

Visste du at du kan velge mellom provisjonslønn og fastlønn?

Hos Yne står du fritt til å velge om du ønsker provisjonsbasert lønn eller en veldig konkuransedyktig fastlønn. Hos Yne er det full åpenhet og forutsigbarhet rundt lønn. Alle med samme erfaring får samme lønn. Vi er lei av standarden i bransjen der ledelsen gir lønnsforøkning til de som skriker høyest, og lar de som ikke skriker stå igjen på stasjonen. Samtidig ønsker alle å ha noe å se frem til, og derfor er lønnen i Yne åpen.

Lønn er ikke alt, men vi vet allikevel at det er viktig. Derfor tilbyr vi i Yne en veldig konkuransedyktig fastlønn, som alltid ligger godt over Tekna IT sitt øvre kvartil.

De som ønsker å ta litt høyere risiko skal få belønning for det og vil derfor få muligheten til å få en større økonomisk oppside ved å velge vår provisjonslønn som ved 5 års erfaring gir 60% av fakturert beløp. Selv ved provisjonslønnen får en trygghet ved en garantilønn.