Hvem er Yne? | Yne

Dette er Yne

    Yne har et sett med verdier vi streber etter å leve opp til:

  • Vi er inkluderende – og er opptatt av det sosiale samholdet
  • Vi er innovative – og ønsker å utfordre den etablerte konsulentbransjen
  • Vi er engasjerte – både i fag og folk
  • Vi er lekne – og våger å prøve og feile for å utvikle oss

I Yne er vi gode på mye, men vi vil være best på frontend-utvikling. Hos oss får man jobbe med kunder i mange bransjer, men felles er at de trenger en som kan håndtere komplekse oppgaver med stor trygghet, solid fagkompetanse og en fremoverlent holdning. Det kan en Yne!

I Yne har vi erfaring med programvareutvikling, programmering og design, og jobber med kunder av ulik størrelse i flere bransjer.

Vi er en gjeng med bred kompetanse i faget, og er hele tiden opptatt av å se fremover og holde oss oppdatert på morgendagens teknologi. Og skal vi klare å nå våre ambisjoner om å bidra til morgendagens digitale løft, må vi våge å tenke annerledes.

Yne er en gjeng engasjerte FOLK som er møter hverandre med åpenhet, godt samhold og en flat struktur på arbeidsplassen. Det er stor takhøyde og fokus på å bygge KULTUR, og vi er rett og slett opptatt av å ha det gøy hver dag vi går på jobb. FAG er likevel det som driver oss i hverdagen, og gjør at vi ønsker å utfordre og utvikle oss til å bli et konsulentselskap for fremtiden.

I tillegg til norske konsulenter tilbyr også Yne utviklere og designere fra Ukraina.

Vi har en design-ansvarlig og en teknisk ansvarlig i Dnipro, samt har vi også tilknyttet oss en rekke partnere og freelancere som kan leies ved behov. Vi finner den kompetansen våre kunder etterspør og kan sette opp prosjekter som består både av norske og ukrainske ressurser dersom det er ønskelig.

Yne er en familie med mange ulike individer, der alle er like viktige for Yne! Alle som jobber i Yne har sin egen Yne emoji ❤️ som viser frem litt av deres identitet.