Tjenester | Backend | Yne

Backend

Utvikling og programmering av backend-løsninger

Vi leverer gode tekniske løsninger innenfor en rekke plattformer. Våre erfarne utviklere er vant til å gjøre komplekse problemstillinger om til smidige løsninger.

Backend er programvaren som er knyttet til databaser og bakenforliggende systemer, der dataene er lagret. Det er avanserte koder hvor tunge kalkuleringer skjer, som brukeren av sjeldent ser men som er viktig for brukeropplevelsen. Vi finner de mest moderne løsningene for våre kunder og hjelper gjerne til med å velge rett plattform. Våre erfarne utviklere er vant til å gjøre komplekse problemstillinger om til smidige løsninger. Er dere usikker på hvilken teknologi dere har behov for veileder vi dere til å velge rett teknologi. Vi kan levere hele løsninger bestående av design, frontend og backend. Ta kontakt med oss for løsningsforslag og pris!